Объединение восток

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОСТОК – в сторону Лесозавода              БУДНИ

МАРШРУТ № 1, 1А:

5,47  5,51  5,59  6,09  6,13  6,24  6,26  6,38  6,47  6,51  7,02  7,14  7,32  7,43  7,56  8,08  8,17  8,19  8,34  8,42  8,45  8,57  9,01  9,10  9,14  9,33  9,36  9,40  9,45  9,55  10,03  10,11  10,24  10,37  10,50  11,02  11,05  11,14  11,17  11,26  11,28  11,39  11,42  11,51  12,00  12,06  12,18  12,31  12,43  12,52  12,55  13,07  13,19  13,33  13,36  13,46  13,58  14,08  14,14  14,25  14,34  14,36  14,51  15,03  15,16  15,29  15,41  15,52  16,05  16,19  16,32  16,35  16,38  16,47  17,00  17,13  17,22  17,35  17,46  18,00  18,14  18,19  18,36  18,49  19,02  19,12  19,27  19,39  19,52  20,05  20,18  20,31  20,43  21,07  21,19  21,34  21,42  22,12  22,36  22,46

МАРШРУТ № 3, 3А:

6,06  6,17  6,32  6,55  7,10  7,17  7,24  7,36  7,50  8,15  8,25  8,39  8,51  9,04  9,17  9,30    9,43  10,32  10,47  10,57  11,08  11,23  11,30  11,45  11,58  12,11  12,22  12,37  12,49  13,01  13,11  13,15  13,29  13,40  13,54  14,05  14,19  14,32  14,46  14,56  15,12  15,23  15,33  15,46  15,59  16,13  16,24  16,41  16,54  17,06  17,17  17,32  17,43  17,57  18,44  18,55  19,07  19,20  19,31  19,44  20,00  20,12  20,24  20,36  20,49 21,13  21,30  21,52  22,05  23,08

МАРШРУТ № 4, 4А:

5,16  5,31  5,38  5,54  8,03  8,22  15,54  17,39

МАРШРУТ № 5А, 5Б:

5,21  5,35  5,41  5,57  6,11  6,29  6,36  6,40  7,06  7,41  8,05  8,28  8,54  9,20  9,50  10,18  10,30  10,44  11,11  11,33  12,03  12,25  12,58  13,22  13,50  14,16  14,39   15,10  15,38  16,09  16,27  16,57  17,25  17,53  18,27  18,52  19,09  19,41  20,03  20,40  20,58   22,17

МАРШРУТ № 7:

5,26  5,44  6,02  6,21  6,41  6,59  7,20  7,38  7,46  7,52  8,12  8,31  8,48  9,07  9,26  9,47  9,59  10,21  10,40  10,53  11,20  11,36  11,54  12,14  12,28  12,46  13,04  13,25  13,43  14,01  14,22  14,42  14,59  15,19  15,36  15,56  16,15  16,30  16,50  17,08  17,28  17,37  17,50  18,05  18,23  18,40  18,58  19,16  19,34  19,55  20,09  20,27  20,46  20,55  21,04  21,22  21,40

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОСТОК – в сторону Западного кольца                      БУДНИ

МАРШРУТ № 1, 4:

5,46  6,21  6,32  6,39  6,59  7,09  7,12  7,21  7,25  7,34  7,49  8,39  9,07  9,31  10,17  10,40  11,07  11,33  11,58  12,49  13,14  14,04  14,17  14,42  14,58  15,47  16,24  17,02  17,16  17,56  18,20  18,43  18,57  19,21  19,46  20,11  20,35

МАРШРУТ № 1А, 4А:

5,59  6,43  6,56  7,46  7,58  9,53  10,36  12,23  13,39  13,50  14,30  15,09  15,21  15,34  15,50  16,00  16,12  16,26  16,35  16,49

МАРШРУТ № 3, 5Б:

6,48  7,40  7,53  8,09  8,19  8,32  8,57  9,45  10,29  11,20  11,40  11,52  12,07  12,10  12,16  12,26  12,34  12,37  13,04  13,26  13,32  13,45  13,52  14,24  14,36  14,51  15,18  15,29  15,38  15,53  16,09  16,28  16,37  16,55  19,32  19,56  20,48  21,05  21,20  21,32  21,51

МАРШРУТ № 3А, 5А:

6,36  6,52  7,02  7,18  7,28  7,37  7,46  7,55  8,06  8,29  8,35  8,45  8,48  9,11  9,28  9,37  9,59  10,12  10,24  10,44  10,54  11,00  11,13  11,25  11,37  11,46  12,01  12,13  12,29  12,44  12,54  13,01  13,07  13,20  13,29  13,59  14,09  14,21  14,48  15,01  15,12  15,40  16,06  16,18  16,44  17,06  17,09  17,23  17,26  17,35  17,49  18,02  18,14  18,23  19,14  19,27  19,36  19,51  20,04  20,15  20,22  20,28  20,42  20,45  20,55  21,07  22,17  22,21

МАРШРУТ № 7:

6,14  6,28  6,45  7,05  7,31  7,43  8,03  8,24  9,15  13,35  13,54  14,13  14,27  15,06  15,25  15,44  16,03  16,21  16,40  17,33  18,11  18,33

МАРШРУТ № 7С:

10,09  10,32  10,50  11,10  11,29  11,43  12,04  12,19  12,40  12,58  13,17  18,48  19,06  19,24  19,42  20,00  20,19  20,38  20,58  22,07

В ДЕПО ПО 1 МАРШРУТУ:

8,16  8,26  8,51  9,02  9,04  9,18  9,24  9,26  9,41  9,48  9,56  10,02  10,21  10,26  10,47  10,57  11,17  11,49  11,55  12,32  13,37  13,42  14,33  14,53  15,15  17,20  17,30  17,38  17,43  17,59  18,06  18,08  18,25  18,28  18,37  18,52  19,02  19,18  19,53  20,17  21,09  21,14  21,26  21,38  21,42  21,57  22,04  22,11  22,23  22,25  22,32  22,38  22,55  23,02  23,18  23,25  23,29  23,35  23,42

В ДЕПО ПО 7 МАРШРУТУ:

8,42   9,00  9,34  9,51  14,46  16,58  17,13  17,52  21,17   21,35  21,48  22,28

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВОСТОК» – в сторону Лесозавода                             ВЫХОДНЫЕ

МАРШРУТ № 1, 1А:

5,37  5,47  5,59   6,13  6,25  6,38  6,50  7,02   7,29  7,43  7,45  7,56  8,06  8,08  8,18  8,33  8,44  8,57    9,12  9,33  9,38  9,46  9,57  10,11  10,23  10,37  10,50  11,03  11,05  11,14  11,26  11,28  11,39  11,51  12,00  12,05  12,08  12,17  12,31  12,43  12,55   13,07  13,19  13,33  13,36  13,47  13,58 14,09  14,13  14,24  14,35  14,37  14,50  15,04  15,06  15,16  15,28  15,41  15,54  16,04  16,19  16,33  16,41  16,47  17,00  17,21  17,36  17,46  18,01  18,10  18,28  18,37  18,49  19,04  19,14 19,27  19,38  19,52  20,06  20,18  20,30  20,43  21,07  21,19  21,34  21,42  22,12  22,36  22,46

МАРШРУТ № 3, 3А:

5,19  6,06  6,19  6,31  6,44  6,55  7,11  7,23  7,34  7,48  8,00  8,15  8,23    8,40  8,51  9,03  9,15  9,30  9,42    10,34  10,47  10,56    11,08    11,23  11,30  11,45  11,58  12,11  12,22  12,34  12,37  12,49  13,01  13,11  13,14  13,29  13,39    13,54  14,05  14,19  14,32  14,45  14,55  15,10  15,22  15,35  15,46  15,59  16,12  16,23  16,38  16,52  17,06  17,15  17,31  17,41  17,56  18,19  18,43  18,54  19,08  19,19  19,32  19,44  20,00  20,12  20,24  20,36  20,49  21,13  21,30  22,05  23,08

МАРШРУТ № 5А, 5Б:

5,21  5,35  5,41  5,57  6,11  6,29  6,36  7,06  7,41  8,03  8,27  8,54  9,20  9,50  10,18  10,30  10,44   11,11  11,33  12,02  12,26  12,58  13,22    13,49  14,16  14,39  15,08  15,38    16,08  16,27  16,57  17,24  17,51  18,52  19,11  19,41  20,03  20,40  20,58  22,17

МАРШРУТ № 7:

5,26  5,44  6,02  6,22  6,41  6,59  7,20  7,38  7,53  8,11  8,30  8,48  9,06  9,25  9,48  10,06  10,26  10,41  10,53  11,17  11,35  11,54  12,14  12,28  12,46  13,04  13,24  13,43  14,01  14,22  14,41  14,58  15,19  15,32  15,56  16,15  16,30  16,49  17,08  17,27  17,44  18,07  18,40  18,58  19,17  19,35  19,50  20,09  20,27  20,46  20,55  21,04  21,22

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВОСТОК»  – в сторону Западного кольца               ВЫХОДНЫЕ

МАРШРУТ № 1, 4:

6,31  6,43  7,09  7,22  7,34    8,12  9,01  9,27    10,41  11,07  11,33  11,58  12,23  12,49  13,16  13,39   14,04   14,31  14,58  15,21  15,47  16,12  17,02  17,30  18,20  18,45  19,21  19,47  20,10  20,35

МАРШРУТ № 1А:

6,20  6,56  7,46  8,28  10,17  16,37

МАРШРУТ № 3, 5Б:

5,46  6,53  7,02  7,18  7,40  7,53  8,09  8,35  8,45  8,57  10,29  10,54  11,20  11,40  11,48    12,10  12,16  12,29  12,36  12,54    13,04  13,26  13,32  13,50  13,52  14,17  14,21  14,41  14,51  15,07  15,27  15,40  16,00  16,09  16,30  16,39  17,06  19,33  19,58  20,49  21,32  21,51

МАРШРУТ № 3А, 5А:

6,37  6,48  7,14  7,28  7,37  8,06  8,18  8,30  8,39  8,49    9,24  9,29  9,35  9,47  9,59    11,00  11,13  11,17  11,25  11,36  11,46  11,52  12,04  12,13   12,26  12,34  12,42  13,02  13,08  13,18  13,29  13,42  13,45  13,59  14,08  14,23   14,36  14,48  15,01  15,13  15,18  15,34  15,38  15,50  15,53  16,06  16,17  16,43  16,55  17,10  17,18  17,25  17,35  17,41  18,02  18,15  18,23   19,15  19,27  19,39  19,51  20,04  20,15  20,22  20,28  20,42  20,45  21,07  21,20

МАРШРУТ № 7:

6,14  6,28  6,45  7,05  7,24  7,43  15,43  16,03   16,21  17,14  18,32

МАРШРУТ № 7С, 7Ю:

8,03  8,23  8,37  9,15  9,39  10,08  10,33  10,50  11,10  11,29  11,42  12,01  12,19  12,39  12,57  13,14  13,35  13,54  14,15  14,33  14,46  15,10  15,24  17,33  17,52  18,50   19,24  19,41  20,01  20,19  20,38  20,58  21,35  22,07

В ДЕПО ПО 1 МАРШРУТУ:

8,26  8,52  9,03  9,11  9,18  9,42  9,56   10,02  10,11  10,21  10,26  10,47  10,57   11,55  12,51  13,00    14,27  14,54  15,16  16,26  16,49  17,38  17,43  17,48  17,56  18,08  18,28  18,34  18,52  19,01  19,11  19,18  19,53  20,17  20,55  21,05  21,09  21,14  21,28  21,38  21,44  21,57  22,04  22,11  22,16  22,23  22,27  22,38   22,55  23,02  23,18  23,21  23,29  23,34  23,42

В ДЕПО ПО 7 МАРШРУТУ:

8,54  9,32  16,41  16,58  18,11  21,17  21,48  22,32