ГДК

Г Д К - в сторону Лесозавода                          БУДНИ

МАРШРУТ № 1, 1А:

5,35  5,39  5,47  5,57  6,00  6,11  6,13  6,25  6,34  6,38  6,49  7,01  7,19  7,30  7,43   7,56  8,05  8,07  8,22   8,30  8,33  8,45  8,49  8,58  9,02  9,21  9,24  9,28  9,33  9,43  9,51  9,59  10,12  10,25  10,38  10,50  10,53  11,02  11,05  11,14  11,16  11,27  11,30  11,39  11,48  11,54  12,06  12,19  12,31  12,40  12,43  12,55  13,07  13,21  13,24  13,34  13,46  13,56  14,02  14,13  14,22  14,24  14,39  14,51  15,04  15,17  15,29  15,40  15,53  16,06  16,19  16,22  16,25  16,34  16,47  17,00  17,09  17,22  17,33  17,47  18,02  18,07  18,24  18,37  18,50  19,00  19,15  19,27  19,40  19,53  20,06  20,19  20,31  20,55  21,07  21,22  21,30  22,00  22,24  22,34

МАРШРУТ № 2, 2А:

6,59  7,59  15,19  15,44

МАРШРУТ № 3, 3А:

5,54  6,04  6,19  6,42  6,58  7,04  7,11  7,23  7,37  8,03  8,13  8,27  8,39  8,52  9,05      9,18     9,31  10,20  10,35  10,45  10,56  11,11  11,18  11,33  11,46  11,59  12,10  12,25   12,37  12,49  12,59  13,03  13,17  13,28  13,42  13,53  14,07  14,20  14,34  14,44  15,00  15,11  15,21  15,34  15,47  16,01  16,11  16,28  16,41  16,53  17,04  17,19  17,30  17,44  18,32  18,43  18,55  19,08  19,19  19,32  19,48  20,00  20,12  20,24  20,37  21,01  21,18  21,40  21,53  22,56

МАРШРУТ № 4, 4А:

5,04  5,19  5,26  5,42  7,50   8,10  15,42  17,26

МАРШРУТ № 5А, 5Б:

5,09  5,23  5,29  5,45  5,59  6,17  6,23  6,28  6,53  7,28  7,53  8,16  8,42  9,08  9,38  10,06  10,18  10,32  10,59  11,21  11,51  12,13  12,46  13,10  13,38  14,04  14,27  14,58  15,26  15,57  16,14  16,44  17,12  17,40  18,15  18,40  18,57  19,29  19,51  20,28  20,46  22,05

 

Г Д К – в сторону Западного кольца                        БУДНИ

МАРШРУТ № 1, 2, 4:

5,58  6,34  6,45  6,52  7,12  7,22  7,25  7,34  7,37   7,47  8,02  8,51  9,19  9,43  10,29  10,52  11,19  11,45  12,10  13,01  13,26  14,16  14,29  14,54  15,10  15,39  16,00  16,37  17,15  17,29  18,08  18,32  18,55  19,09  19,33  19,58  20,23  20,47

МАРШРУТ № 1А, 2А, 4А:

6,11  6,16  6,56  7,09  7,18  8,10  10,05  12,35  13,51  14,02  14,42  15,21  15,33  15,46  16,13  16,25  16,39  16,48  17,02

МАРШРУТ № 3, 5Б:

7,01  7,53  8,05  8,21  8,31  8,44  9,09  9,57  10,41  11,32  11,52  12,04  12,19  12,22  12,28  12,38  12,46  12,49  13,16  13,38  13,44  13,57  14,04  14,36  14,48  15,03  15,30  15,41  15,50  16,06  16,22  16,41  16,50  17,08  19,44  20,08  21,00   21,17  21,32  21,44  22,03

МАРШРУТ № 3А, 5А, 3С:

6,49  7,05  7,15  7,31  7,41  7,50  7,59  8,08  8,18  8,23  8,41  8,47  8,57  9,00  9,23  9,40  9,49  10,11  10,24  10,36  10,56  11,06  11,12  11,25  11,37  11,49  11,58  12,13  12,25  12,41  12,56  13,06  13,13  13,19  13,32  13,41  14,11  14,21  14,33  15,00  15,13  15,24  15,52  16,19  16,31  16,57  17,19  17,22  17,36  17,39  17,48  18,01  18,14  18,26  18,35  19,26  19,39  19,48  20,03  20,16  20,27  20,34  20,40  20,54  20,57  21,07  21,19   22,29  22,33

В ДЕПО ПО 1 МАРШРУТУ:

8,28  8,38  9,03  9,14  9,16  9,30  9,36  9,38  9,53  10,00  10,08  10,14  10,33  10,38  10,59  11,09  11,29  12,01  12,07  12,44  13,49  13,54  14,45  15,05  15,27  17,33  17,43  17,50  17,55  18,11  18,18  18,20  18,37  18,40  18,49  19,04  19,14  19,30  20,05  20,29  21,21  21,26  21,38  21,50  21,54  22,09  22,16  22,23  22,35  22,37  22,44  22,50  23,07  23,14  23,30  23,37  23,41  23,47  23,54


Г Д К – в сторону Лесозавода                     ВЫХОДНЫЕ

МАРШРУТ № 1, 1А:

5,25  5,35  5,47  6,01   6,13  6,26   6,37  6,50    7,17  7,30  7,33  7,43  7,54  7,56  8,06  8,21  8,32  8,45    9,00  9,21  9,26  9,34  9,45  9,59  10,11  10,25  10,38  10,51  10,53  11,02  11,14  11,16  11,27  11,39  11,48  11,53  11,56  12,05  12,19  12,31  12,43  12,55  13,07  13,21  13,24  13,35  13,46  13,57  14,01   14,12  14,23  14,25  14,38  14,52  14,54  15,04  15,16  15,29  15,42  15,52  16,07  16,21  16,29  16,35  16,48  17,09  17,24  17,34  17,49  17,58  18,16  18,25  18,37  18,52  19,02  19,15  19,26  19,40  19,54  20,06  20,18  20,31  20,55  21,07   21,22   21,30  22,00  22,24  22,34

МАРШРУТ № 3, 3А:

5,07  5,54   6,07  6,19  6,32  6,43   6,59  7,11  7,22  7,36  7,48  8,03  8,11    8,28  8,39  8,51  9,03  9,18  9,30    10,22   10,35  10,44    10,56    11,11  11,18  11,33  11,46  11,59  12,10    12,22  12,25  12,37  12,49  12,59  13,02  13,17  13,27    13,42 13,53  14,07  14,20  14,33  14,43  14,58  15,10  15,23  15,34  15,47  16,00  16,11  16,26  16,40  16,54  17,03  17,19  17,29  17,44  18,07  18,31  18,42  18,56  19,07  19,20  19,32  19,48  20,00  20,12  20,24  20,37  21,01  21,18  21,53  22,56

МАРШРУТ № 5А, 5Б:

5,09  5,23  5,29  5,45  5,59  6,17  6,24  6,54   7,28  7,51  8,15  8,42  9,08  9,38  10,06  10,18  10,32  10,59  11,21  11,50  12,14  12,46  13,10  13,37 14,04  14,27  14,56  15,26  15,56  16,14  16,44  17,12  17,39  18,40  18,59  19,29  19,51  20,28  20,46  22,05

 

Г Д К – в сторону Западного кольца                ВЫХОДНЫЕ

МАРШРУТ № 1, 4:

6,44  6,56  7,21 7,35  7,46   8,24  9,13  9,39  10,53   11,19 11,45 12,10 12,35 13,01  13,28  13,51  14,16  14,43  15,10  15,33  15,59  16,24  17,14  17,42  18,32  18,57  19,33  19,59  20,22  20,47

МАРШРУТ № 1А:

6,32  7,08  7,58  8,40  10,29  16,49

МАРШРУТ № 3, 5Б:

5,58  7,06  7,15  7,30  7,53  8,05  8,21  8,47  8,57  9,09  10,41  11,06  11,32  11,52  12,00  12,22   12,28  12,41   12,48  13,06  13,16  13,38  13,44  14,02  14,04  14,29  14,33  14,53  15,03  15,19  15,39  15,52  16,12  16,22  16,42  16,51  17,18   19,45  20,10  21,01  21,44  22,03

МАРШРУТ № 3А, 3С, 5А: 6,49  7,01  7,27  7,41  7,50  8,18  8,30  8,42  8,51  9,01    9,36  9,41  9,47  9,59  10,11    11,12  11,25  11,29  11,37  11,48  11,58  12,04  12,16  12,25  12,38  12,46  12,54  13,14  13,20  13,30  13,41  13,54  13,57  14,11  14,20  14,35  14,48  15,00  15,13  15,25  15,30  15,46  15,50  16,02  16,05  16,18  16,29  16,55  17,07  17,22  17,30  17,37  17,47  17,53  18,14  18,27  18,35  19,27  19,39  19,51  20,03  20,16  20,27  20,34  20,40  20,54  20,57 21,19  21,32

В ДЕПО ПО 1 МАРШРУТУ:

8,38  9,04  9,15  9,23  9,30  9,54  10,08  10,14  10,23  10,33   10,38  10,59  11,09  12,07  13,03   13,12  14,39  15,06  15,28  16,38  17,01  17,50  17,55  18,00  18,08  18,20  18,40  18,46  19,04  19,13  19,23  19,30  20,05  20,29  21,07  21,17  21,21  21,26  21,40  21,50  21,56  22,09  22,16  22,23  22,28  22,35  22,39  22,50  23,07  23,14  23,30  23,33  23,41  23,46  23,54