Фомченко

ФОМЧЕНКО – в сторону Лесозавода             БУДНИ

МАРШРУТ № 1, 1А:

6,03  6,07  6,15  6,25  6,29  6,40  6,42  6,54  7,03  7,07  7,18  7,30    7,48  7,59  8,12    8,24  8,33  8,35  8,50   8,58  9,01  9,13  9,17  9,26  9,30   9,49  9,52  9,56  10,01  10,11  10,19  10,27    10,40  10,53  11,06  11,18  11,21  11,30  11,33  11,42  11,44  11,55  11,58  12,07  12,16  12,22  12,34  12,47    12,59  13,08  13,11  13,23  13,35  13,49  13,52  14,02  14,14  14,24    14,30  14,41  14,50  14,52  15,07  15,19   15,32  15,45  15,57  16,08  16,21  16,35  16,48  16,51  16,54  17,03  17,16  17,29    17,38  17,51  18,02  18,16  18,30    18,35  18,52  19,05  19,18  19,28  19,43  19,55  20,08  20,21  20,34  20,47  20,59  21,23  21,35  21,50  21,58  22,28  22,52  23,02

МАРШРУТ № 5:

6,51  7,17  7,45  8,13  8,40  9,06  9,32  9,59  10,24  10,50  11,17  12,39  13,04  13,30  13,57  14,23  14,49  15,16  15,42  16,14  16,41  17,07  17,34  19,27  19,52  20,15  20,39  21,07  21,32  21,46

МАРШРУТ № 7:

5,42  6,00  6,18  6,37  6,57  7,15  7,36  7,54  8,02  8,08  8,28  8,47  9,04  9,23  9,42  10,03  10,15  10,37  10,56  11,09  11,36  11,52  12,10  12,30  12,44  13,02  13,20  13,41  13,59  14,17  14,38  14,58  15,15  15,35  15,52  16,12  16,31  16,46  17,06  17,24  17,44  17,53  18,06  18,21  18,39  18,56  19,14  19,32  19,50  20,11  20,25  20,43  21,02  21,11  21,20  21,38  21,56ФОМЧЕНКО - в сторону Западного кольца             БУДНИ

МАРШРУТ № 1:

6,17  6,24  6,44  6,54  6,57  7,06  7,10  7,19  7,34  8,24  8,52   9,16   10,02  10,25  10,52  11,18  11,43  12,34  12,59  13,49  14,02  14,27  14,43  15,32  16,09  16,47  17,01  17,41  18,05  18,28  18,42  19,06  19,31  19,56  20,20

МАРШРУТ № 1А:

6,28  6,41  7,43  9,38  12,08  13,24  13,35  14,15  14,54  15,06  15,19  15,45  15,57  16,20  16,34

МАРШРУТ № 3:

9,30  10,14  11,05  11,52  11,55  12,19  13,11  19,17  19,41  20,33  21,36

МАРШРУТ № 3А:

8,14  10,09  10,29  10,39   11,31  12,46   17,11  20,07  22,02

МАРШРУТ №5:

7,05  7,35  8,03  8,31  8,57  9,23  9,48  10,15   11,09  11,38  12,03  12,29  12,54  13,21  13,48  14,10  14,41  15,07  15,37  16,05  16,32  16,57  17,24  17,50   19,39  20,05  20,31  20,46  21,22  21,48  22,01

МАРШРУТ №7:

5,59  6,13  6,30  6,50  7,16  7,28  7,48  8,09  9,00  13,20  13,39  13,58  14,12  14,51  15,10  15,29  15,48  16,06  16,25  17,18  17,56  18,18

МАРШРУТ №7С:

9,54  10,17  10,35  10,55  11,14  11,28  11,49  12,04  12,25  12,43  13,02  18,33  18,51  19,09  19,27  19,45  20,04  20,23  20,43  21,52

В ДЕПО ПО 1 МАРШРУТУ:

8,01  8,11  8,36  8,49  9,03  9,11  9,26  9,47  10,11  10,42  11,34  12,17  13,22  14,18  14,38  15,00  17,05  17,15  17,28  17,53  18,10  18,22  18,47  20,54  20,59  21,11  21,23  21,49  22,10    22,40  23,10  23,14

В ДЕПО ПО 7 МАРШРУТУ:

8,27  8,45  9,19  9,36  14,31  16,43  16,58  17,37  21,02  21,20  21,33  22,13ФОМЧЕНКО – в сторону Западного кольца              ВЫХОДНЫЕ

МАРШРУТ № 1:

6,16  6,28  6,54  7,07  7,19    7,57  8,46  9,12   10,26  10,52  11,18  11,43  12,08  12,34  13,01  13,24    13,49    14,16    14,43    15,06  15,32    15,57    16,47  17,15    18,05  18,30   19,06  19,32  19,55  20,20

МАРШРУТ № 1А:

6,05  6,41  7,31   8,13  10,02  16,22

МАРШРУТ № 3:

10,14  10,39  11,05  11,33  11,55  13,11  13,35  14,02  14,26  14,52  15,45   19,18  19,43  20,34  21,36

МАРШРУТ № 3А, 3С, 3Ю:

8,24  8,34  11,31  12,19  12,47  15,19  15,35  17,10  17,26    20,07

МАРШРУТ № 5:

7,05  7,35  8,04  8,31  8,57  9,23  9,48  10,15  11,09  11,38  12,02  12,29  12,54  13,21  13,47  14,10  14,41  15,08  15,37  16,04  16,32  16,56  17,24  17,50  19,39  20,05  20,31  20,46  21,22  21,48  22,02

МАРШРУТ № 7:

5,59  6,13  6,30  6,50  7,09  7,28    15,28  15,48  16,06  16,59  18,17

МАРШРУТ № 7С, 7Ю:

7,48  8,08  8,22  9,00  9,53  10,18  10,35  10,55  11,14  11,27  11,46  12,04  12,24  12,42  12,59   13,20  13,39  14,00  14,18  14,31  14,55 15,09  17,18  17,37  18,35    19,09  19,26  19,46  20,04  20,23  20,43  21,20  21,52

В ДЕПО ПО 1 МАРШРУТУ:

8,11  8,37  9,03  9,27  9,47  10,11  10,42    12,36  14,12  14,39  15,01  16,11  16,34  17,28  17,53  18,19  18,46  18,56  20,54  20,59  21,13  21,23  21,49  22,01  22,12   22,40  23,05  23,14

В ДЕПО ПО 7 МАРШРУТУ:

8,39  9,17  16,26  16,43   17,56  21,02  21,33ФОМЧЕНКО – в сторону Лесозавода                  ВЫХОДНЫЕ

МАРШРУТ № 1, 1А:

5,53   6,03  6,15   6,29  6,41  6,54  7,06  7,18    7,45  7,59  8,01  8,12  8,22  8,24  8,34  8,49  9,00  9,13     9,28   9,49  9,54  10,02   10,13  10,27  10,39  10,53 11,06 11,19  11,21  11,30  11,42  11,44  11,55  12,07  12,16  12,21  12,24  12,33  12,47   12,59  13,11  13,23  13,35  13,49   13,52   14,03  14,14  14,25  14,29  14,40    14,51  14,53   15,06  15,20  15,22  15,32  15,44   15,57  16,10  16,20  16,35  16,49    16,57  17,03  17,16    17,37  17,52  18,02    18,17  18,26    18,44  18,53   19,05  19,20  19,30  19,43  19,54  20,08  20,22  20,34  20,46  20,59  21,23  21,35  21,50  21,58   22,28   22,52  23,02

МАРШРУТ № 5:

6,51  7,17  7,47  8,14  8,40  9,06  9,32  9,59  10,24  10,50  11,17  12,39  13,04  13,30  13,57  14,23  14,49  15,16  15,42  16,14 16,42   17,07  17,34  19,27  19,52  20,15  20,39  21,07  21,32  21,46


МАРШРУТ № 7:

5,42  6,00  6,18   6,38  6,57  7,15  7,36  7,54  8,09  8,27  8,46  9,04  9,41  10,04  10,22   10,42  10,57   11,09  11,33  11,51  12,10  12,30  12,44  13,02  13,20  13,40  13,59  14,17  14,38  14,57  15,14  15,35  15,48  16,12  16,31  16,46  17,05  17,24  17,43   18,00  18,23  18,56  19,14  19,33  19,51  20,06   20,25  20,43  21,02  21,11  21,20  21,38