ДОК

ДОК –  в сторону Лесозавода БУДНИ

МАРШРУТ № 6:

5,12  5,59  6,16  6,43  7,00  7,18   8,10  8,28    15,18  16,29  16,48

МАРШРУТ № 7:

5,15  5,32  5,51  6,10  6,30  6,48  7,09  7,27  7,35  7,41  8,01  8,20  8,37  8,56  9,15  9,35  9,48  10,10  10,29  10,42  11,09  11,25  11,43  12,03  12,17  12,35  12,53  13,14  13,32  13,50  14,11  14,31  14,48  15,08  15,25  15,45  16,04  16,19  16,39  16,57  17,17  17,26  17,38  17,54  18,12  18,29  18,47  19,05  19,23  19,44  19,58  20,16  20,35  20,44  20,53  21,11  21,29

 

ДОК – в сторону Западного кольца                                            БУДНИ

МАРШРУТ № 6, 7:

6,15  6,25  6,32  6,39  6,56  7,06  7,16  7,25  7,36  7,42  7,54  8,14  8,35  9,26  13,46  14,05  14,24  14,38  15,17  15,36  15,44  15,55  16,04  16,14  16,32  16,45  16,51  17,44  18,22  18,44

МАРШРУТ № 6С, 7С, 7Ю:

5,31  10,20  10,43  11,01  11,21  11,40  11,54  12,15  12,30  12,51  13,09  13,28  17,05  18,59  19,17  19,35  19,53  20,11  20,30  20,49  21,09  22,18

В ДЕПО:

8,26  8,44  8,53  9,11  9,45  10,02  14,57  17,09  17,24  18,03  21,28  21,46  21,59  22,39

 

ДОК –  в сторону Западного кольца ВЫХОДНЫЕ

МАРШРУТ № 6, 7:

6,25 6,39  6,56  7,16  7,35  7,54  14,09  14,36  15,54  16,14   16,32  17,25  18,43

МАРШРУТ № 6С, 7С, 7Ю:

5,31  8,14  8,34  8,48  9,26  9,50   10,19  10,44  11,01  11,21  11,40  11,53  12,12  12,30  12,50  13,08   13,25  13,46  14,05  14,26  14,44  14,57  15,21  15,35  17,44  18,03  19,01  19,35  19,52  20,12  20,30  20,49  21,09  21,46  22,18

В ДЕПО:

9,05  9,43  16,52  17,09  18,22  21,28  21,59  22,43

 

ДОК –  в сторону Лесозавода ВЫХОДНЫЕ

МАРШРУТ № 6:

5,12 13,47  14,17

МАРШРУТ № 7:

5,15   5,33  5,51  6,11  6,30  6,48  7,09  7,27  7,42  8,00  8,19  8,37  8,55  9,14  9,37  9,55  10,15  10,30  10,42   11,06  11,24  11,43  12,03  12,17  12,35  12,53  13,13  13,32  13,50  14,11  14,30  14,47  15,08  15,21  15,45  16,04  16,19  16,38  16,57   17,16  17,33  17,56  18,29  18,47  19,06  19,24  19,39  19,58  20,16   20,35  20,44  20,53  21,11